Tài liệu Size Downloads Cập nhật Download
20.1034-2S. Thí nghiệm dây đốt 700oC- Không bắt lửa 1 MB 137 03-06-2022 Favi Icon Download
20-2056-5S. Thử nghiệm nhiệt độ 700oC- Không bắt lửa 1 MB 126 03-06-2022 Favi Icon Download
49-2018-2S.Thí nghiệm chịu gió C12-C13 – Tấm 25-46mm 3 MB 589 03-06-2022 Favi Icon Download
6201 – Tấm Panel PU Javta – Khối lượng thể tích, Độ ngậm nước, Độ bền nén ở 10% biến dạng, Hệ số dẫn nhiệt , Tải trọng uốn gãy 1 MB 116 03-06-2022 Favi Icon Download
6438 – Tấm Panel PU Javta – Đặc tính cháy hoàn toàn – ISO 9772-2012 1 MB 124 03-06-2022 Favi Icon Download
6451 – Tấm Panel PU Javta – khả năng chịu nhiệt ở nhiệt độ 200 độ C trong 90 phút 3 MB 110 03-06-2022 Favi Icon Download
6604 – Tấm Panel PU Javta – khả năng chịu nhiệt ở 200 độ C trong 120p 1 MB 1203 03-06-2022 Favi Icon Download
019-2021- Độ bền nén kPa 162.4 540 KB 122 03-06-2022 Favi Icon Download
019-2021- Khối lượng thể tích Panel PIR 801 KB 108 03-06-2022 Favi Icon Download
Bảo vệ: 049.21.VL.NCPCC – Thử nghiệm tính cháy – B2 1 MB 121 03-06-2022 Favi Icon Download