GLP là gì? Các quy định theo tiêu chuẩn GLP(Phần 1)

GLP là gì? Các quy định theo tiêu chuẩn GLP(Phần 1)

Thực hành phòng thí nghiệm hay còn gọi là GLP sẽ không còn là cái định nghĩa xa lạ đối với nhiều, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu sâu về những nguyên tắc và tiêu chuẩn của GLP. Tiêu chuẩn GLP hoạt động có hệ thống được hoạch định sẵn và áp dụng theo hệ thống chất lượng, thể hiện những yếu tố thích hợp nhằm đảm bảo độ tin cậy cần thiết đáp ứng được các yêu cầu chất lượng. Mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải được kiểm nghiệm sát sao.Sẽ có những nguyên tắc mà các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm ngặt. Vậy qua bài viết sau, hãy cùng tìm hiểu cũng như giải đáp những thắc mắc về GLP là gì? Các quy định theo tiêu chuẩn GLP.

1. GLP là gì?

GLP hay Thực hành phòng thí nghiệm tốt là: “Một hệ thống chất lượng liên quan đến quy trình tổ chức và các điều kiện, theo đó các nghiên cứu về sức khỏe và môi trường phi lâm sàng được lên kế hoạch, thực hiện, theo dõi, ghi lại, lưu trữ và báo cáo” (Theo định nghĩa trong Nguyên tắc OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế). Do đó, mục đích của các Nguyên tắc Thực hành Phòng thí nghiệm tốt này là để thúc đẩy phát triển dữ liệu thử nghiệm chất lượng và cung cấp công cụ nhân lực để đảm bảo cách tiếp cận quản lý, bao gồm tiến hành, báo cáo và lưu trữ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Các nguyên tắc có thể được coi là một bộ tiêu chí được thỏa mãn làm cơ sở để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tính toàn vẹn của các nghiên cứu, báo cáo kết luận có thể kiểm chứng và khả năng truy nguyên của dữ liệu. Do đó, Nguyên tắc yêu cầu các tổ chức phân bổ vai trò và trách nhiệm để cải thiện việc quản lý vận hành của từng nghiên cứu và tập trung vào các khía cạnh thực hiện nghiên cứu (lập kế hoạch, giám sát, ghi chép, báo cáo, lưu trữ) có tầm quan trọng đặc biệt đối với khả năng tái cấu trúc của toàn bộ nghiên cứu. Vì tất cả các khía cạnh này đều có tầm quan trọng như nhau đối với việc tuân thủ các Nguyên tắc của GLP, nên không thể có bất kỳ khả năng nào khi chỉ sử dụng một lựa chọn các yêu cầu và vẫn yêu cầu GLP xác nhận. Do đó, không có cơ sở thử nghiệm nào có thể yêu cầu chính xác việc tuân thủ GLP nếu nó không được bổ sung và nếu nó không tuân thủ toàn bộ các quy tắc GLP.

2. Mục đích của GLP

GLP là gì? Các quy định theo tiêu chuẩn GLP(Phần 1)

a. Làm cho tỷ lệ âm tính giả trở nên rõ ràng hơn

GLP giúp các nhà khoa học giảm số lượng âm tính giả phát sinh từ các nghiên cứu của họ bởi vì các nghiên cứu được tiêu chuẩn hóa và các biến được ghi lại rõ ràng. Một âm tính giả cho một nghiên cứu độc tính là một tập hợp các kết quả báo cáo sai rằng một vật phẩm thử nghiệm không độc hại trong thực tế nó là độc hại. Nếu tiếp tục sai lầm này có thể rất nguy hiểm nếu vật phẩm thử nghiệm được dùng cho con người trong các thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, tình huống như vậy hiếm khi xảy ra vì nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng thực hiện trước khi thử nghiệm trên người.

b. Làm cho tỷ lệ dương tính giả trở nên rõ ràng hơn

GLP cũng giúp các nhà khoa học giảm tỷ lệ dương tính giả. Trong trường hợp nghiên cứu an toàn phi lâm sàng, kết quả như vậy đã khiến các nhà khoa học tin rằng vật thí nghiệm của họ là độc hại, trong khi thực sự không phải vậy. Trong trường hợp này, vật thí nghiệm có khả năng bị loại bỏ, tức là loại trừ như một loại thuốc có thể là ứng cử viên. Vật thí nghiệm đã có thể là một bổ sung hữu ích trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, nhưng vì sự tương tác sai, hợp chất này đã bị loại bỏ để nghiên cứu thêm và không bao giờ đến được với bệnh nhân mà nó có thể giúp đỡ.

c. Để thúc đẩy công nhận lẫn nhau dữ liệu nghiên cứu trên các biên giới quốc tế

GLP cũng thúc đẩy sự công nhận quốc tế về dữ liệu nghiên cứu. Khi các nghiên cứu được thực hiện theo Nguyên tắc OECD GLP, 30 quốc gia trên thế giới (các quốc gia thành viên OECD), những nước đã chấp nhận Nguyên tắc GLP, phải nhận ra rằng dữ liệu từ các nghiên cứu này đã được tạo ra theo tiêu chuẩn tổ chức chấp nhận được. Ngay cả các quốc gia thành viên không thuộc OECD cũng sẵn sàng chấp nhận độ tin cậy của dữ liệu do các nghiên cứu tuân thủ GLP.

Vì vậy, với điều kiện là các khía cạnh khoa học của các nghiên cứu là hợp lý, dữ liệu sẽ được xác định là đáng tin cậy và các nghiên cứu là hợp lệ. Trước khi thành lập GLP, nhiều quốc gia sẽ từ chối đăng ký thuốc được phát triển từ các nghiên cứu được thực hiện ở nước ngoài, nhấn mạnh rằng các thử nghiệm phải được lặp lại ở quốc gia của họ. GLP đã làm cho các chính sách đó trở nên lỗi thời bằng cách cho phép các quốc gia có niềm tin vào dữ liệu gốc.

3. Quy định về nhân sự theo tiêu chuẩn của GLP

GLP yêu cầu tổ chức tổng thể của cơ sở thử nghiệm phải được xác định. Điều này thường được thực hiện thông qua một sơ đồ tổ chức. Đây thường là tài liệu đầu tiên được yêu cầu bởi các thanh tra viên để có được ý tưởng về cách thức hoạt động của cơ sở. Đôi khi sơ đồ tổ chức tạo thành một phần của Sổ tay chất lượng hoặc tài liệu khác mô tả bản chất của tổ chức và cách thức vận hành. Đây là những tài liệu cấp cao. Chúng được cung cấp bởi thông tin chi tiết hơn có thể được đưa vào các tài liệu sau đây liên quan đến từng cá nhân:
• Sơ yếu lý lịch
• Hồ sơ đào tạo
• Mô tả công việc.

Cả ba tài liệu này đều đáp ứng yêu cầu GLP rằng các hồ sơ được duy trì để chứng minh rằng nhân viên có năng lực, giáo dục, kinh nghiệm và được đào tạo cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của họ.
Định dạng và nội dung của các tài liệu này phải được xác định trong các SOP và được xác minh thường xuyên trong kiểm toán QA.

GLP là gì? Các quy định theo tiêu chuẩn GLP(Phần 1)

a. Sơ yếu lý lịch (CV)

Một thủ tục cần đảm bảo rằng CV:
+ Tồn tại cho tất cả các nhân viên trong một định dạng được phê duyệt tiêu chuẩn;
+ Được cập nhật;
+ Tồn tại trong các ngôn ngữ bắt buộc (địa phương và đôi khi là tiếng Anh để nộp theo quy định);
+ Được lưu trữ cẩn thận để đảm bảo tái thiết lịch sử.
Trong CV, thông thường bao gồm:
+ Tên và tuổi của người đó;
+ Giáo dục, bao gồm các văn bằng và bằng cấp được trao bởi các tổ chức được công nhận;
+ Kinh nghiệm chuyên môn kiếm được cả trong tổ chức và trước khi tham gia nó;
+ Bất kỳ ấn phẩm nào (những ấn phẩm này có thể được liệt kê riêng, nếu nhiều);
+ Thành viên của các hiệp hội;
+ Ngôn ngữ nói.
Tất cả nhân viên nên có CV. Ngay cả khi một số nhân viên không có trình độ chuyên môn cao, họ sẽ có kinh nghiệm chuyên môn cần được liệt kê trong CV. Đó là một thực hành tốt để có CV được ký và ngày bởi người có liên quan, để tránh sự khác biệt trong nội dung.

b. Hồ sơ đào tạo

Đào tạo bổ sung CV. Năng lực công việc phụ thuộc phần lớn vào đào tạo chuyên ngành nội bộ và bên ngoài. GLP yêu cầu rõ ràng rằng tất cả các nhân viên phải hiểu ý nghĩa của GLP, tầm quan trọng của nó và vị trí của các nhiệm vụ của chính họ trong các hoạt động của GLP. Đào tạo phải được chính thức lên kế hoạch và tài liệu. Mục tiêu và hoạt động mới luôn liên quan đến một số đào tạo. Hệ thống đào tạo thường dựa trên cơ sở SOP3. Do đó, một SOP mới đòi hỏi phải có chứng nhận mới về nhân sự sẽ sử dụng nó.

Hệ thống đào tạo sẽ có các yếu tố chung cho tất cả các hệ thống quản lý GLP, tức là nó chính thức, được phê duyệt, được ghi lại theo định dạng chuẩn, được mô tả trong một SOP và lịch sử xây dựng lại có thể thông qua các kho lưu trữ. Ví dụ, những người cùng tham gia tại khóa học này nên được ghi lại trong hồ sơ đào tạo của họ.

c. Mô tả công việc

Tất cả các hệ thống quản lý chất lượng đều dựa trên việc khiến mọi người chịu trách nhiệm cho hành động của họ.
+ Đừng làm gì nếu bạn không hiểu được lý do, bối cảnh và các điều kiện khác nhau.
+ Mỗi người độc lập và tự nguyện thực hiện công việc của mình và cảm thấy hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành chính xác công việc của mình.
Có mô tả công việc với một định nghĩa rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm là điều cần thiết cho mọi người.
Nội dung của các mô tả công việc nên tương ứng với trình độ được mô tả trong CV.
Quy tắc ủy nhiệm nên được xác định tại cơ sở thử nghiệm. Nhiệm vụ có thể được ủy quyền, nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về người ủy thác nhiệm vụ. Đánh giá hàng năm về mô tả công việc (và đánh giá khi tổ chức lại chính xảy ra) giúp quản lý đảm bảo rằng tổ chức của họ được thống nhất.

4. Quy định về cơ sở hạ tầng và thiết bị theo tiêu chuẩn của GLP

a. Cơ sở hạ tầng

GLP là gì? Các quy định theo tiêu chuẩn GLP(Phần 1)

GLP yêu cầu các cơ sở thử nghiệm phải có quy mô, xây dựng và địa điểm phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của nghiên cứu và giảm thiểu các xáo trộn sẽ cản trở tính hợp lệ của nghiên cứu. Chúng nên được thiết kế để cung cấp một mức độ tách biệt thích hợp giữa các hoạt động khác nhau của nghiên cứu.

Mục đích của các yêu cầu này là để đảm bảo rằng nghiên cứu không bị xâm phạm vì cơ sở vật chất không đầy đủ. Điều quan trọng cần nhớ là việc đáp ứng các yêu cầu của nghiên cứu không nhất thiết có nghĩa là cung cấp trạng thái của các công trình nghệ thuật, nhưng xem xét cẩn thận các mục tiêu của nghiên cứu và cách đạt được chúng. Tùy thuộc vào quản lý cơ sở để xác định những gì là đầy đủ; điều này sẽ phụ thuộc vào loại nghiên cứu đang được thực hiện.

Phân tách đảm bảo rằng các chức năng hoặc hoạt động khác nhau không can thiệp lẫn nhau hoặc ảnh hưởng đến nghiên cứu.

Giảm thiểu xáo trộn bằng cách tách có thể đạt được bằng cách:
+ Tách vật lý: điều này có thể đạt được bằng tường, cửa hoặc bộ lọc hoặc bằng cách sử dụng các bộ cách ly. Trong các tòa nhà mới hoặc những người đang trong quá trình chuyển đổi hoặc cải tạo, sự tách biệt sẽ là một phần của thiết kế.
+ Tách biệt theo tổ chức, ví dụ như bằng cách thiết lập các khu vực làm việc được xác định trong phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động khác nhau trong cùng một khu vực vào các thời điểm khác nhau, cho phép làm sạch và chuẩn bị giữa các hoạt động hoặc duy trì tách biệt nhân viên hoặc bằng cách thiết lập các khu vực làm việc được xác định trong phòng thí nghiệm

b. Thiết bị

Để thực hiện một nghiên cứu đúng cách, phải có sẵn thiết bị đầy đủ. Tất cả các thiết bị phải phù hợp với mục đích sử dụng của nó. Thiết bị phù hợp cho một nghiên cứu nhất định phụ thuộc vào loại nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu. Sự phù hợp chỉ có thể được đánh giá bằng cách xem xét hiệu suất của thiết bị. Ví dụ, không cần phải có một sự cân bằng có khả năng cân đến số thập phân của một miligam để có được trọng lượng hàng tuần của một con chuột; tuy nhiên, sự cân bằng với độ chính xác này có thể được yêu cầu trong phòng thí nghiệm phân tích. Xác định sự phù hợp của thiết bị là một vấn đề khoa học được đánh giá bởi giám đốc nghiên cứu.

Đối với một số thiết bị, cần phải tiến hành các thử nghiệm chính thức hoặc thậm chí trình độ chính thức để chứng minh rằng nó phù hợp với mục đích sử dụng của nó. Đây thường là trường hợp cho thiết bị phân tích.

Cho dù chính thức có đủ điều kiện hay không, tất cả các thiết bị phải được hiệu chuẩn và bảo trì để đảm bảo hiệu suất chính xác. Thông thường nhất, việc hiệu chuẩn phụ thuộc vào việc sử dụng các tiêu chuẩn được sử dụng. Ví dụ, trong trường hợp cân bằng, các tiêu chuẩn là các trọng số đã được chứng nhận bởi cơ quan tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế là trong giới hạn quy định. Thường thì phòng thí nghiệm sẽ có một bộ trọng lượng được chứng nhận. Những tiêu chuẩn phổ biến này của người Viking, chỉ được sử dụng để đủ điều kiện tiêu chuẩn thứ cấp của thành phố, mà sau đó được sử dụng thường xuyên.

Một ví dụ khác là các hóa chất tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm tra / hiệu chuẩn thiết bị, như máy đo pH, để đảm bảo hiệu suất chính xác. Các tiêu chuẩn cũng có thể là các mẫu hỗn hợp có nồng độ đã biết được sử dụng để đảm bảo rằng thiết bị phân tích hoạt động như mong đợi và tạo cơ sở cho việc tính toán kết quả cuối cùng.

Phòng thí nghiệm phải quyết định tần số chấp nhận để hiệu chuẩn; điều này sẽ phụ thuộc vào loại thiết bị và cách sử dụng. Chương trình hiệu chuẩn nên được bao gồm trong các SOP của tổ chức.

Bằng chứng là thiết bị đang hoạt động theo thông số kỹ thuật là điều cần thiết, cho dù tạo dữ liệu (ví dụ: thiết bị phân tích hoặc cân bằng) hoặc duy trì các điều kiện tiêu chuẩn (ví dụ: tủ lạnh hoặc thiết bị điều hòa không khí). Điều này có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra định kỳ ở tần số cho phép thực hiện hành động kịp thời để ngăn chặn bất kỳ tác động bất lợi nào đối với nghiên cứu nếu thiết bị bị lỗi. Nhật ký thường được sử dụng để ghi lại những xác minh thường xuyên này.

Tài liệu đầy đủ của tất cả các xét nghiệm về sự phù hợp và cho tất cả hiệu chuẩn phải được lưu trong phòng thí nghiệm để cho phép các nhà khoa học đánh giá độ chính xác của các phép đo được thực hiện trong các nghiên cứu. Những dữ liệu này nên được lưu trữ để chúng có sẵn nếu cần thiết để điều tra kết quả của một nghiên cứu, hoặc trong quá trình kiểm tra theo quy định. Hồ sơ sửa chữa và bảo trì thường xuyên, và bất kỳ công việc không thường xuyên nên được lưu giữ.

GLP là gì? Các quy định theo tiêu chuẩn GLP(Phần 1)

Mục đích của các yêu cầu GLP này là để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu được tạo và để đảm bảo dữ liệu không bị mất do kết quả của thiết bị không chính xác, không đầy đủ hoặc bị lỗi.

c. Bảo trì

GLP yêu cầu các thiết bị nên được duy trì dựa trên giả định rằng điều này làm giảm khả năng xảy ra sự cố không mong muốn và hậu quả là mất dữ liệu.
Bảo trì có thể được thực hiện theo hai cách riêng biệt:
+ Phòng ngừa hoặc có kế hoạch, theo đó kiểm tra thường xuyên được thực hiện bất kể hoạt động của thiết bị;
+ Chữa bệnh hoặc sửa chữa, khi thiết bị không hoạt động theo đặc điểm kỹ thuật hoặc khi thiết bị hoặc hệ thống bị hỏng.

Bảo trì định kỳ theo kế hoạch là một biện pháp phòng ngừa hữu ích cho các thiết bị không có bản sao lưu hoặc thay thế phù hợp.

Dự phòng cho các thiết bị quan trọng cũng như sao lưu khi mất điện nên có sẵn bất cứ khi nào có thể. Một phòng thí nghiệm nên có khả năng tiếp tục với các dịch vụ thiết yếu để ngăn ngừa mất động vật hoặc dữ liệu. Ví dụ, một phòng thí nghiệm thực hiện các nghiên cứu trên động vật có thể cần một máy phát điện dự phòng có khả năng duy trì ít nhất môi trường phòng động vật để ngăn chặn sự mất mát của các động vật sẽ ảnh hưởng đến nghiên cứu. Trong khi đó, các mẫu vật có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian cho đến khi điện được phục hồi.

Cảnh báo sớm rằng thiết bị gặp trục trặc là rất quan trọng. Kiểm tra định kỳ sẽ giúp phát hiện sự cố, nhưng điều này cũng có thể đạt được với các báo động, đặc biệt nếu sự cố xảy ra tại thời điểm mà nhân viên không có mặt trong phòng thí nghiệm.

Bảo trì định kỳ yêu cầu lập kế hoạch và điều này nên được chỉ định trong một kế hoạch dịch vụ. Không có quy tắc cụ thể liên quan đến định dạng của kế hoạch. Giống như tất cả các sự kiện theo kế hoạch, kế hoạch dịch vụ cần chỉ rõ ràng những việc cần làm và khi nào. Các SOP liên quan cần chỉ ra dung sai cho các ngày được nhắm mục tiêu, cách ghi lại các hành động và tất nhiên, ai là người có trách nhiệm trong việc duy trì kế hoạch.

Khi thiết bị được bảo dưỡng, điều này cần được ghi lại để có thể truy ngược lại dịch vụ này (thậm chí nhiều tháng hoặc nhiều năm sau sự kiện). Đó là một ý tưởng tốt để dán nhãn thiết bị dịch vụ để cho biết khi nào nó được bảo dưỡng lần cuối và khi dịch vụ tiếp theo đến hạn. Điều này giúp nhân viên dễ dàng sử dụng thiết bị để đánh giá liệu dịch vụ có quá hạn hay không. Thiết bị không nên được sử dụng mà không có vỏ bảo trì.

Cũng cần có các tài liệu kể lại sự cố hoặc sự cố gặp phải với thiết bị. Mỗi lần thực hiện một dịch vụ, kiểm tra hoặc sửa chữa hành động này phải được ghi lại, xác định người thực hiện công việc, loại và tính chất công việc được thực hiện và ngày. Tài liệu như vậy thường được gọi là báo cáo hành động lỗi của người dùng. Lịch sử của lỗi và cách xử lý, bao gồm cả kết quả của công việc sửa chữa, v.v., cần được chỉ định rõ ràng. Điều này áp dụng như nhau cho dù hành động được thực hiện bởi một người trong nhà hoặc bởi một người được đưa vào cho một nhiệm vụ cụ thể (ví dụ: một nhà thầu cho
hiệu chuẩn, sửa chữa hoặc trình độ)

Hotline: 0866.98.93.99
Chat zalo 24/7

Sản phẩm Panel PU - Panel PIR và Tấm lợp PU thương hiệu Javta được chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng tốt, thông số kỹ thuật đầy đủ, cung cấp đúng tiến độ giúp nhà thầu hoàn thành thi công Công trình đúng thời gian dự kiến. Mọi thông tin về sản phẩm và báo giá, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Hotline: 0866.98.93.99
Chat zalo 24/7
0866989399