Tài liệu Size Downloads Cập nhật Download
Vách panel ngăn cháy đạt giới hạn chịu lửa EI15 3 MB 98 14-08-2023 Favi Icon Download
019-2021- Độ bền nén kPa 162.4 540 KB 169 03-06-2022 Favi Icon Download
019-2021- Khối lượng thể tích Panel PIR 801 KB 150 03-06-2022 Favi Icon Download
Bảo vệ: 049.21.VL.NCPCC – Thử nghiệm tính cháy – B2 1 MB 157 03-06-2022 Favi Icon Download
051.21.VL.NCPCC – Thử nghiệm Hệ số dẫn nhiệt 641 KB 757 03-06-2022 Favi Icon Download